Przejdź do treści
Header

Interkom i akcesoria

Interkom
Interkom IC17 jest to urządzenie pozwalające prowadzić rozmowę wewnętrzną w samolocie i korespondencję zewnętrzną za pośrednictwem radiostacji. Możliwa jest rozmowa pomiędzy pilotem i co-pilotem, a także z czterema pasażerami.
Obudowa kątowa

Obudowa pozwala montować gniazda słuchawkowe tak by wtyki słuchawek były ułożone równolegle do ściany kabiny. Jest to szczególnie przydatne w samolotach gdzie gniazda montuje się obok siedzeń i przesuwające siedzenie mija wtyki słuchawek. Montaż złącz słuchawkowych w obudowach zapobiega wyłamywaniu wtyków. Obudowa oferowana jest bez gniazd. Gniazda słuchawkowe należy zamówić oddzielnie.

Panel opisowy

Jest to panel z opisem: z jednej strony "PILOT" z drugiej "CO-PILOT". Zapobiega omyłkowemu podłączeniu słuchawek pilota i co-pilota. Ułatwia montaż gniazd słuchawkowych w ściankach tablicach, burtach samolotów. Jest oferowana  w dwóch wykonaniach: z otworami pod śruby M3 w rogach panelu i mniejsza bez otworów. Panel oferowany jest bez gniazd. gniazda słuchawkowe należy zamawiać oddzielnie.

Gniazdo słuchawkowe

Gniazda służą do podłączenia zestawów słuchawek  pilota, co-pilota i pasażerów. Można je zainstalować bezpośrednio, poprzez obudowę kątową lub panel z opisem.

Gniazdo mikrofonowe

Gniazda służą do podłączenia zestawów słuchawek pilota, co-pilota i pasażerów. Można je zainstalować bezpośrednio, poprzez obudowę kątową lub panel z opisem.