IC-15 OK. 1

-Instrukcja instalacji (16KB)

Instalacja służy do podłączenia intercomu IC-15. Ta instalacja najbardziej nadaje się do dołączenia do np. już istniejącej instalacji w samolocie składającej się z gniazd i przycisków, albo do samolotów gdzie gniazda słuchawkowe i przyciski są blisko intercomu.


Uwaga: OLK zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych tego produktu w celu poprawy jego jakości.

Nr katalogowy: D101 :: Cena: 170.00 PLN netto

Zaknij okno